Investicijos į bendrovių, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertybinius popierius, bei nekilnojamąjį turtą, atskirais atvejais taip pat ir aktyviai dalyvaujant tokių investicijų ar atitinkamų verslų valdyme.

Tipas
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta kintamojo kapitalo investicinė bendrovė
Strategija
INCOME GENERATION
Tiksliniai objektai
Finansinės priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, kitų kolektyvinio investavimo subjektų akcijos, vienetai, įnašai ir kiti savo esme panašūs vertybiniai popieriai
Geografija
Neribojama
Išplatinta suma
30 200 000 EUR
Pradžios data
2019 06 21
Veiklos trukmė
Neterminuota